مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه‌ای

لجستیک مواد اولیه در صنعت داروسازی

  وقتی در مورد لجستیک مواد اولیه صحبت می کنیم، در حقیقت داریم در مورد رویارویی با چالش های جغرافیایی، سیاسی، مالی و لجستیک صحبت می کنیم، به ویژه هنگامی که بحث از صنعت بهداشت و درمان می شود؛ جایی که الزامات دمایی و زمانی، به شدت سخت و گوناگون می باشند.   در بخش بیمارستان، فرایند تأمین، شامل تضمین در دسترس بودن داروها، مواد یکبار مصرف، لوازم، تجهیزات و …
ادامه مطلب

یکپارچه سازی انبار

  یک انبار، فراتر از حفاظت از تولیدات، فضایی می باشد که گردش کالا و اطلاعات را بهینه ساخته و در عین حال با اصلاح هزینه ها و خدمات مشتری، ارزشی را به زنجیره تأمین می افزاید.   هدف انبار، کاهش زمان تحویل، ارائه امکان کنترل دقیق کالاها، استفاده بهینه از فضای موجود، حداقل سازی جابجایی و حمل و نقل، کاهش نرخ مرجوعی تولیدات (ناشی از اشتباهات) و بهبود هزینه …
ادامه مطلب

ادغام فروش

  رقابت برند ها برای دسترسی به فضای قفسه های فروش، در زنجیره های بزرگ خرده فروشی، رو به افزایش است. این امر بدین منظر می باشد که آن برند از ماندن خود در ذهن مصرف کنندگان و تولید درآمد بالقوه برای خود، اطمینان حاصل کنند؛ اگرچه، انجام این کار، به آسانی ممکن نمی باشد.   فضای قفسه های فروش، شامل سلسله مراتبی می باشند که از ضوابط خاص مصرف …
ادامه مطلب

اقدامات کلیدی برای مدیریت و کنترل ریسک در صنعت لجستیک

  تعدّد زیاد فرآیندهای موجود در زنجیره های تأمین، این زنجیره ها را در معرض ریسک هایی قرار می دهد که می توان از طریق طرح های پیشگیری و اقدام از این ریسک ها کاسته و یا از آن ها جلوگیری کرد. با وجود این که این امر برای رسیدن به سرانجام، مستلزم یک تلاش هماهنگ در میان بخش های لجستیک، خرید، حقوقی، اجرایی و مالی است، لکن ایجاد فرهنگ …
ادامه مطلب

زنجیره تأمین و سپرده گذاری کالاها نزد بیمارستان ها

  مدیریت موجودی، فرآیندی است که نیازمند برنامه‌ ریزی، سازماندهی و آموزش می باشد. به همین دلیل است که سپرده گذاری موجودی نزد بیمارستان ها راه خوبی برای بهبود لجستیک خود آن ها، درمانگاه ها و داروخانه ها می باشد.   مدیریت موجودی ها در بخش بهداشت و درمان:   موارد زیر، اساساً وظایف اصلی مربوط به مدیریت موجودی ها در مراکز درمانی می باشد: پیدا کنید که چه چیزی …
ادامه مطلب