سردخانه
​دات کام​​​​​​​

لوگوی سردخانه
اینستاگرام سردخانه
فیس بوک سردخانه
۰
eng flag

سردخانه‌ی گل‌های شاخه بریده

1) دلایل خراب شدن و به زوال رفتن گل چیست؟ الف) فرایند پیری در گل‌ها وابسته به پلاسیدگی و پژمردگی گلبرگ‌ها یا زرد شدن شاخ و برگ گیاهان است. ب) مرحله بلوغ در زمان برداشت، یک مرحله‌ی بحرانی برای از بین رفتن و زوال گل است. ج) پلاسیدگی و پژمردگی از طریق از دست دادن بیش از حد رطوبت، ممکن است عمر ذخیره سازی گل را محدود کند. د) کوبیده …
ادامه مطلب

راهنمای نگهداری و ذخیره سازی گوشت در سردخانه (بخش آخر)

یکی از مهم‌ترین و تأثیر گذارترین مسائل جهت نگهداری و تولید محصولات گوشتی که تا حد ممکن تازه، خوشمزه و بی خطر باشند، درک روش‌های صحیح نگهداری گوشت، چه به طورت گوشت منجمد و چه به صورت گوشت سرد می‌باشد. بدین منظور سردخانه‌ی فرخ یک راهنمای مفید برای ذخیره سازی ایمن گوشت تهیه کرده‌ است.     باکتری‌های مضر از لحظه‌ی ذبح حیوانات در گوشت خام شروع به رشد می‌کنند و ذخیره سازی …
ادامه مطلب

راهنمای نگهداری و ذخیره سازی گوشت در سردخانه (بخش سوم)

یکی از مهم‌ترین و تأثیر گذارترین مسائل جهت نگهداری و تولید محصولات گوشتی که تا حد ممکن تازه، خوشمزه و بی خطر باشند، درک روش‌های صحیح نگهداری گوشت، چه به طورت گوشت منجمد و چه به صورت گوشت سرد می‌باشد. بدین منظور سردخانه‌ی فرخ یک راهنمای مفید برای ذخیره سازی ایمن گوشت تهیه کرده‌ است.     باکتری‌های مضر از لحظه‌ی ذبح حیوانات در گوشت خام شروع به رشد می‌کنند و ذخیره سازی …
ادامه مطلب

راهنمای نگهداری و ذخیره سازی گوشت در سردخانه (بخش دوم)

یکی از مهم‌ترین و تأثیر گذارترین مسائل جهت نگهداری و تولید محصولات گوشتی که تا حد ممکن تازه، خوشمزه و بی خطر باشند، درک روش‌های صحیح نگهداری گوشت، چه به طورت گوشت منجمد و چه به صورت گوشت سرد می‌باشد. بدین منظور سردخانه‌ی فرخ یک راهنمای مفید برای ذخیره سازی ایمن گوشت تهیه کرده‌ است.      باکتری‌های مضر از لحظه‌ی ذبح حیوانات در گوشت خام شروع به رشد می‌کنند و ذخیره سازی …
ادامه مطلب

مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه‌

مقالات
​​​​​​​ سردخانه