سردخانه
سردخانه sardkhane

وبلاگ سردخانه، مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه‌ای

بهینه سازی یک زنجیره تأمین پیچیده

    تمرکز نوین بر مشتریان، شرکت ها را مجبور کرده است تا سیستم ها و فرآیند های لجستیک خود را ساماندهی کنند.   هر مشتری با توجه به زمان های تحویل، کانال های فروش و شرایط مورد نیاز اطلاعاتی و وضعیتی، سطح متفاوتی از خدمات را طلب می کند. این موضوع، مدیریت زنجیره های تأمین را پیچیده تر و دشوارتر ساخته است؛ علی الخصوص آن دسته از زنجیره های …
ادامه مطلب