مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه‌ای

نقش مشاوره در لجستیک

  به کارگیری خدمات مشاوره در لجستیک، تصمیمی استراتژیک می باشد که توسط شرکت هایی که به دنبال ایجاد تمایزی رقابتی هستند، گرفته می شود. به لطف مشاوره، شرکت ها خبرگی، دانش و مهارت های لازم را برای تصمیم گیری های بهتر و رسیدن موثر به اهداف تعیین شده برای زنجیره تأمین به دست می آورند.   در این راستا، شرکت ‌های مشاوره ‌ای متخصص در امور لجستیک، به مشتریان، …
ادامه مطلب