مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه‌ای

داده های شاخص زنجیره سرد : 46 درصد از هزینه ها صرف نیروی کار می شود

  اتحادیه جهانی زنجیره سرد(GCCA)، اطلاعات چهار ماهه اول سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده است که این اطلاعات، نشان دهنده ساختار کلی عمده هزینه ها در انبارهای سردخانه ای در حال کار می باشند. هزینه نیروی کار، برای بار دیگر، بزرگترین سهم را از هزینه ها داشته و پس از آن نیز به ترتیب هزینه های اجاره ملک یا هزینه های لیزینگ(اجاره سرمایه) حضور دارند.  نرخ هایی که انبارهای سردخانه …
ادامه مطلب