مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه‌ای

واردات و صادرات در عصر کووید19

تا زمانی که به پاسخ هایی در مورد میزان زیان های مالی و اینکه این بیماری همه گیر، چه مدت دوام خواهد داشت، نرسیم؛ نمی توانیم تأثیرکووید19 را بر اقتصاد جهانی و تجارت بین المللی، به طور کامل اندازه گیری کنیم.   اگرچه ما از ابتدا انتظار داشتیم که این بیماری همه گیر، بر زنجیره های تأمین، تأثیری کوتاه مدت داشته باشد؛ لیکن اکنون دریافته ایم که یک دوره رکودی …
ادامه مطلب

تأثیر کووید19 بر زنجیره های تأمین

   رشد بیماری همه گیر ویروس کرونا، تغییرات عمده ای را در عادات مصرف کنندگان ایجاد نموده که این امر منجر به بروز اختلالاتی در تمامی زنجیره های تأمین شده است.   شکی نیست که بیماری همه گیر کووید۱۹ تأثیرات عمده ای بر بخش های صنعتی و لجستیک گذاشته است، که این تأثیرات بسیار فراتر از کشور چین رفته اند: در امریکا، عدم تأمین اقلام وارداتی از این کشور آسیایی، …
ادامه مطلب