طرح توجیهی سردخانه

طرح توجیهی سردخانه چیست؟

مشاوره ساخت سردخانه ما در این سایت تمام آنچه در خصوص سردخانه سازی نیاز دارید را به تفصیل بیان نموده تا شما بتوانید از این اطلاعات که حاصل بیش از ۵۰ سال تجربه سردخانه داری است بهره مندشوید.
ما از ابتدای ساخت سردخانه درکنار شما خواهیم بود و کل مسیر را برای شما روشن واضح نموده تا گرفتار خطای محاسباتی و اجرایی نشوید و بتوانید بهترین و مفیدترین راهکار برای عقد قرارداد ساخت سردخانه و انتخاب پیمانکار را  داشته باشید
بنوعی ما بعنوان تیمی که عارضه های کار را شناخته و با پیش بینی مسایل و مشکلات و اعلام راهکار عملیاتی به کمک شما آمده تا در ساخت سردخانه خود متحمل ضرر سنگین و از بین رفتن سرمایه تان نشوید

ساخت سردخانه مهم نیست ،ساخت سردخانه کار آمد برای فردای کسب کار شما مهم است زیرا بعد از ساخت سردخانه نمی توان به راحتی تغییرات مورد نظر را در برخی قسمت ها ایجاد کردو در برخی قسمت هاکه اصلا و ابدا نمی توان تغییر ات داد ،پس ما بر آن هستیم که تجربه سردخانه داری خود را به همراه تجربه سردخانه سازی به شما ارایه کرده و در شکل گیری سردخانه های استاندارد و پویا در کشور گامی کوچک برداریم
کوچینگ سردخانه عنوانی تازه در این صنعت بوده و ما افتخار میگوییم که در این حوزه حرف های تازه و نو داریم و با کمال میل در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد