لوگوی سردخانه

اجاره سردخانه با کیفیت بالا و مقرون به صرفه و ما
 خدمات توسعه کسب وکار را ارائه می دهیم.

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. اگر کسب و کار بدهی ها را بدست آورد، طلبکاران می توانند پس از مالکیت شخصی مالک.

​اجاره سردخانه

​سردخانه های ما 

مجموعه سردخانه های زیر، مستقیما توسط تیم سردخانه دات کام مدیریت و اداره می گردد و شامل کلیه خدمات کارگزاری سردخانه ها از جمله: بهره برداری سردخانه - مالی سردخانه - فنی سردخانه - بازاریابی سردخانه و کلیه خدمات بهره برداری سردخانه می گردد 

به ما بپیوندید

سردخانه فرخ 

ادامه مطلب

سردخانه فرخ با ظرفیت اسمی1500 تن در مرکز شهرکرج

سردخانه شفق شمالی

سردخانه شفق شمالی با ظرفیت اسمی 5000 تن در شهرک صنعتی صفادشت 

ادامه مطلب

سردخانه زرد باله 

سردخانه زرد باله با ظرفیت اسمی 10000 تن در شهرک صنعتی دهک 

ادامه مطلب

سردخانه زاگرس

​سردخانه زاگرس با ظرفیت اسمی 5000 تن در بیدگنه ملارد 

ادامه مطلب

سردخانه آروندسرد

سردخانه آروند سرد دو مداره 14000 تن ظرفیت در شهرک خوارزمی جاده خاوران 

ادامه مطلب

سردخانه های همکار ما 

با این سردخانه ها مستقیما تبادل کالای داشته و در طول مدت سال در خصوص  اجاره سردخانه و قیمت گذاری ، میزان بارگیری و کلیه موارد بهره برداری سردخانه ای با یکدیگر مستقیما در تعامل هستیم 

به ما بپیوندید

سردخانه می خواهم

​ساخت سردخانه - اجاره سردخانه - خرید سردخانه - سردخانه پخش - سردخانه و بسته بندی - سردخانه و توزیع - سردخانه و اداری-سردخانه دربست - سردخانه خاص 

ادامه مطلب

سردخانه دارم 

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

اجاره سردخانه در تمام ایران
برای هر ظرفیتی سردخانه داریم!

تیم ما بر آن است که تمام دغدغه های داشتن سردخانه را برای شما برطرف کند ما از 50 تن تا 20 هزار تن سردخانه در تمام ایران برای شما داریم 

تماس با ما

بورس کالای سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

خدمات سردخانه ای

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

نرم افزار سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

متخصص سردخانه ام

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

مشاوره سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

برای تمام موارد ذکر شده در ذیل این صفحه می بایستی ابتدا فرم مربوط را تکمیل و پس از تکمیل شماره تلفن تماس برای شما ارسال می گردد. در این صفحه اختصاصا به اجاره سردخانه می پردازیم ولی برای آنکه شما از خدمات ما آشنا شوید به ترتیب تمام بخش های که شما به سردخانه نیاز دارید راآورده ایم . 

اجاره سردخانه بالای صفر

​سردخانه های کوچک برای کسب و کارها کوچک می باشد از 2در2 متر شروع می شوند.محل مصرف سردخانه دارک استور- سردخانه مغازه و ...

اجاره سردخانه

اجاره سردخانه دربست

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

اجاره سردخانه

اجاره سردخانه زیرصفر

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

اجاره سردخانه

اجاره سردخانه دارو

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

اجاره سردخانه

اجاره سردخانه پخش

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

اجاره سردخانه

اجاره سردخانه گوشت 

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

اجاره سردخانه

اجاره سردخانه موز

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

اجاره سردخانه

اجاره تونل انجماد

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

اجاره سردخانه

اجاره سردخانه ماهی

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

اجاره سردخانه

سردخانه کوچک

​سردخانه های کوچک برای کسب و کارها کوچک می باشد از 2در2 متر شروع می شوند.محل مصرف سردخانه دارک استور- سردخانه مغازه و ...

ساخت سردخانه

سردخانه متوسط

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ساخت سردخانه

سردخانه بزرگ 

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ساخت سردخانه

سردخانه دست دوم

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

برآورد ساخت سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

​ماشین آلات ساخت سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

ساخت سردخانه در تمام ایران
برای هر ظرفیتی سردخانه داریم!

تیم ما بر آن است که تمام دغدغه های داشتن سردخانه را برای شما برطرف کند ما از 50 تن تا 20 هزار تن سردخانه در تمام ایران برای شما داریم 

تماس با ما

بورس کالای سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

خدمات سردخانه ای

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

نرم افزار سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

بورس کالای سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

خدمات سردخانه ای

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

نرم افزار سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

متخصص سردخانه در تمام ایران داریم و می خواهیم همکاری کنیم

تیم ما بر آن است که تمام دغدغه های داشتن سردخانه را برای شما برطرف کند ما از 50 تن تا 20 هزار تن سردخانه در تمام ایران برای شما داریم 

تماس با ما

بورس کالای سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

خدمات سردخانه ای

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

نرم افزار سردخانه

داشتن یک نام تجاری، نهاد تجاری را از مالک جدا نمی کند، بدین معنا که صاحب کسب و کار مسئول و مسئول بدهی های تجاری است. 

ادامه مطلب

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش