فروشگاه سردخانه 

مرتب سازی بر اساس
تعداد نمایش

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل S6J-16.2

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی دو مرحله ای
 • مدل کمپرسور سردخانه: S6J-16.2
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 200 کیلوگرم

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل S6H-20.2

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی دو مرحله ای
 • مدل کمپرسور سردخانه: S6H-20.2
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 220 کیلوگرم

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل S6G-25.2

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی دو مرحله ای
 • مدل کمپرسور سردخانه: S6G-25.2
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 230 کیلوگرم

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل S6F-30.2

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی دو مرحله ای
 • مدل کمپرسور سردخانه: S6F-30.2
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 230 کیلوگرم

فروش سردخانه و تجهیزات مرتبط