وبلاگ سردخانه

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال 98

  روسای محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها سلام علیکم احتراما با عنایت به ابلاغیه شماره 70118 مورخ 1398/5/29 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در راستای اجرای بند 3 ابلاغیه مذکور و با توجه به درخواست انجمن سردخانه داران مبنی بر افزایش تعرفه ، موضوع بررسی و حسب تصمیمات متخذه در سی و ششمین و چهل و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی طی نامه …
ادامه مطلب

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال 97

روسالی محترم سازمان صنعت معدن و تجارت  سلام علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره 48021 مورخ 94/4/16 هجدهمین جلسه ستاد هدفمند سازی یارانه ها و درخواست اتحادیه سراسری سردخانه داران مستمر بر افزایش نرخ تعرفه سردخانه ها و متعاقب بررسی های کارشناسی، با افزایش حداکثر 6 درصد نسبت به تعرفه مصوب قبلی به شرح ذیل موافقت می گردد تعرفه نگهداری کالا در سردخانه های کشور سال 97   تعرفه نگهداری …
ادامه مطلب

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 94

روسای محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها   سلام علیکم ، معطوف به درخواست اتحادیه سراسری سردخانه داران در خصوص بررسی مجدد نرخ سردخانه ها در سال جاری و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع ابلاغیه شماره 48021 مورخ 16/04/94 معاون محترم اجرایی رییس جمهور و بخش نامه تأکیدی شماره 65772 مورخ 25/05/94 به آگاهی می رساند : متعاقب بررسی های کارشناسی و …
ادامه مطلب

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 93

با سلام و احترام با عنایت به مصوبه ابلاغی شماره 128445 / ت 40172/ک مورخ 1387/07/28 هیئت محترم وزیران در ارتباط با تعیین تعرفه خدمات سردخانه ای، بر اساس قوانین و مقررات و حسب درخواست برخی استان ها مبنی بر تعیین تکلیف نرخ های مورد عمل سردخانه داران در سال 92 به اطلاع می رساند، در این راستا جلسات متعدد کارشناسی در محل سازمان برگزار و پس از بررسی اسناد …
ادامه مطلب

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال 92

باسلام و احترام با عنایت به مصوبه ابلاغی شماره 128445 / ت 40172/ک مورخ 1387/07/28 هیئت محترم وزیران در ارتباط با تعیین تعرفه خدمات سردخانه ای، بر اساس قوانین و مقررات و حسب درخواست برخی استان ها مبنی بر تعیین تکلیف نرخ های مورد عمل سردخانه داران در سال 92 به اطلاع می رساند، در این راستا جلسات متعدد کارشناسی در محل سازمان برگزار و پس از بررسی اسناد و …
ادامه مطلب

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه های کشور سال 1391

 با سلام و احترام پیرو نامه شماره 53735/91/370مورخ 11/10/1391 و با عنایت به مصوبه ابلاغی شماره 128445/ت40172/ک مورخ 28/7/1387 هیات محترم وزیران در ارتباط با تعیین تعرفه خدمات سردخانه ای به اطلاع میرساند با توجه به درخواست سردخانه داران از نقاط مختلف کشور مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات سردخانه ای به تبع افزایش تعرفه حامل انرژی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بر اساس بررسی های به …
ادامه مطلب

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه های کشور سال 1390

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 1390 بدین شرح می باشد  با سلام و احترام  پیرو نامه شماره 49593مورخ  1388/5/12  و نامه شماره 11564 مورخه 19/3/1390با عنایت به مصوبه ابلاغی شماره 128445/ت40172/ک مورخ 1387/7/28 هیات محترم وزیران در ارتباط با تعیین تعرفه خدمات سردخانه ای به اطلاع میرساند با توجه به درخواست سردخانه داران از نقاط مختلف کشور مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات سردخانه ای به تبع افزایش تعرفه …
ادامه مطلب

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه های کشور سال 1388 - 1389

             با عنایت به مصوبه ابلاغی شماره 128435/ت40172/ک مورخ 1387/7/28 هیات محترم وزیران در ارتباط با تعیین تعرفه خدمات سردخانه ای بر اساس قوانین و مقررات و حسب درخواست برخی استانها مبنی بر تعیین تکلیف نرخ های مورد عمل سردخانه داران در سالهای 1388و 1389 به اطلاع می رساند در این راستا جلسات متعدد کارشناسی با اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی سرخانه داران ایران در محل سازمان برگزار و پس از …
ادامه مطلب