مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه‌ای

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال 98

  روسای محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها سلام علیکم احتراما با عنایت به ابلاغیه شماره 70118 مورخ 1398/5/29 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در راستای اجرای بند 3 ابلاغیه مذکور و با توجه به درخواست انجمن سردخانه داران مبنی بر افزایش تعرفه ، موضوع بررسی و حسب تصمیمات متخذه در سی و ششمین و چهل و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی طی نامه …
ادامه مطلب

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال 97

روسالی محترم سازمان صنعت معدن و تجارت  سلام علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره 48021 مورخ 94/4/16 هجدهمین جلسه ستاد هدفمند سازی یارانه ها و درخواست اتحادیه سراسری سردخانه داران مستمر بر افزایش نرخ تعرفه سردخانه ها و متعاقب بررسی های کارشناسی، با افزایش حداکثر 6 درصد نسبت به تعرفه مصوب قبلی به شرح ذیل موافقت می گردد تعرفه نگهداری کالا در سردخانه های کشور سال 97   تعرفه نگهداری …
ادامه مطلب

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 94

روسای محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها   سلام علیکم ، معطوف به درخواست اتحادیه سراسری سردخانه داران در خصوص بررسی مجدد نرخ سردخانه ها در سال جاری و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع ابلاغیه شماره 48021 مورخ 16/04/94 معاون محترم اجرایی رییس جمهور و بخش نامه تأکیدی شماره 65772 مورخ 25/05/94 به آگاهی می رساند : متعاقب بررسی های کارشناسی و …
ادامه مطلب

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 93

با سلام و احترام با عنایت به مصوبه ابلاغی شماره 128445 / ت 40172/ک مورخ 1387/07/28 هیئت محترم وزیران در ارتباط با تعیین تعرفه خدمات سردخانه ای، بر اساس قوانین و مقررات و حسب درخواست برخی استان ها مبنی بر تعیین تکلیف نرخ های مورد عمل سردخانه داران در سال 92 به اطلاع می رساند، در این راستا جلسات متعدد کارشناسی در محل سازمان برگزار و پس از بررسی اسناد …
ادامه مطلب