سردخانه
​دات کام​​​​​​​

لوگوی سردخانه
اینستاگرام سردخانه
فیس بوک سردخانه
۰
eng flag

تعرفه برق سردخانه های عمومی

در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشتركین ٢٠ درصد افزوده می شود. بهای انرژی برق مصرفی آن دسته از مشترکین مصارف تولید(آب و کشاورزی) کد٣-الف که با هماهنگی شركت برق ذیربط، برق چاههای خود رادر ساعات اوج بار قطع می‌نمایند، متناسب با روزهای همکاری با نرخ ساعات کم باری محاسبه و دریافت خواهد گردید. ٣-٣ - دسته بندی مشتركین مصارف تولید(كشاورزی) به شرح زیر می باشد:
ادامه مطلب

مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه‌

مقالات
​​​​​​​ سردخانه

بانک اطلاعاتی جامع سردخانه ها راه اندازی شد!

سردخانه خود را ثبت کنید