فروش سردخانه و تجهیزات سردخانه ای 

مرتب سازی بر اساس
تعداد نمایش

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل S6J-16.2

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی دو مرحله ای
 • مدل کمپرسور سردخانه: S6J-16.2
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 200 کیلوگرم
استعلام قیمت

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل S6H-20.2

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی دو مرحله ای
 • مدل کمپرسور سردخانه: S6H-20.2
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 220 کیلوگرم
استعلام قیمت

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل S6G-25.2

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی دو مرحله ای
 • مدل کمپرسور سردخانه: S6G-25.2
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 230 کیلوگرم
استعلام قیمت

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل S6F-30.2

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی دو مرحله ای
 • مدل کمپرسور سردخانه: S6F-30.2
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 230 کیلوگرم
استعلام قیمت

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل S4G-12.2

 • نوع کمپرسور سردخانه: سمی هرمتیک - پیستونی
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: پیستونی دو مرحله ای
 • مدل کمپرسور سردخانه: S4G-12.2
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 180 کیلوگرم
استعلام قیمت

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل CSH-9593-300

 • نوع کمپرسور سردخانه: اسکرو Screw
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: CS
 • مدل کمپرسور سردخانه: CSH-9593-300
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 1400 کیلوگرم
استعلام قیمت

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل CSH-9583-280

 • نوع کمپرسور سردخانه: اسکرو Screw
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: CS
 • مدل کمپرسور سردخانه: CSH-9583-280
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 1300 کیلوگرم
استعلام قیمت

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل CSH-9573-240

 • نوع کمپرسور سردخانه: اسکرو Screw
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: CS
 • مدل کمپرسور سردخانه: CSH-9573-240
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 1300 کیلوگرم
استعلام قیمت

کمپرسور بیتزر Bitzer مدل CSH-9563-210

 • نوع کمپرسور سردخانه: اسکرو Screw
 • برند کمپرسور سردخانه: بیتزر Bitzer
 • سری کمپرسور سردخانه: CS
 • مدل کمپرسور سردخانه: CSH-9563-210
 • وزن کمپرسور سردخانه: بالای 1300 کیلوگرم
استعلام قیمت